Borgergadekarréns Gårdlaug omfatter den nordøstlige del af karréen
Fredericiagade/Borgergade/Olfert Fischers Gade/Store Kongensgade
Se på kort